Referenser och case:

Typer av uppdrag vi har genomfört:

Möten och konferenser.

Kongresser

Bolagsstämmor och kvartalsrapporter

Kickoff och andra företagsevent

Jubileum och Invigningar

Mässor och utställningar

Lanseringar -Stick ut och gör affärer.

Installation av möteslokal

Installation kommersiella lokaler

Installation av träningslokal

Miljöbelysning

DJ vid välkomnande eller samlingar

Privata tillställningar